image

Вашиот дом и викенд куќа, предметите за уредување на просторот, техничката опрема, уметничките слики, парите и скапоценостите можете да ги осигурите од повеќе ризици.

 

Во зависност од вашите потреби и можности можете да изберете осигурување само од основни ризици или истите да ги проширите со дополнителните ризици.

Oсновни ризици

 • Пожар и удар од гром
 • Излевање вода од инсталации во стамбени објекти
 • Експлозија освен нуклеарна
 • Луња и град
 • Паѓање на воздушни летала
 • Манифестација и демонстрација

Дополнителни ризици

 • Поплава, порој и високи води
 • Лизгање и одронување на земјиште
 • Слегнување на земјиште
 • Лавина
 • Земјотрес
 • Провална кражба и разбојништво
 • Стакло од кршење
 • Осигурување од одговорност кон трети лица
 • Трошоци за нужно сместување

 

Контактирајте со вашиот консултант за осигурување кој во целост ќе ви ја претстави нашата понуда или купете Доми Комплет полиса за осигурување на вашиот дом преку нашата веб продавница Е-ПОЛИСА.

ВАЖНО: Од 9 до 14 октомври 2018 година, Еуролинк ќе биде присутен со свој пулт на Саемот за мебел 2018, на самиот влез во СЦ Борис Трајковски, каде сите заинтересирани ќе можат да купат станбено осигурување за својот дом со посебен попуст од 20%. Дополнително, заинтересираните кои нема да бидат во можност да не посетат на саемот, можат да го искористат специјалниот попуст од 20% за станбено осигурување и да купат полиса преку нашата веб продавница на следниот линк:  https://shop.eurolink.com.mk/EurolinkWebShop/shop/wizard?type=property
 

Купите осигурување онлајн - Најбрзо и најсигурно до вашето осигурување