image

Одговорен возач е посветен на својата безбедност како и безбедноста на сите учесници во сообраќајот. Преку грижа за своето возило и одговорно однесување при управување со возилото се минимизираат ризиците за настанување несакан настан.


Еуролинк Осигурување со своите квалитетни покритија од најчестите ризици и професионалната услуга во делот на обештетување обезбедува грижа за вашето возило и за вашата одговорност во управување со возилото во границите Република Македонија и надвор од нив.

.

Друштвото ги нуди следниве видови осигурувања на моторни возила:

  • Осигурување автомобилска одговорност (повеќе...)
  • Каско осигурувањe моторни возила (повеќе...)


Со полисата од автомобилска одговорност можете да ги склучите следниве дополнителни осигурувања:

  • Дополнително каско осигурување - стакла од кршење (повеќе...)
  • Осигурување од автомобилска одговорност за штети предизвикани на трети лица во странство - Зелена карта (повеќе...)
  • Дополнителното осигурување - возач, патници и работници од последици на несреќен случај (незгода) за време на управување и возење со моторните и други возила (повеќе...)

 

Контактирајте го вашиот консултант за осигурување кој ќе ви понуди соодветно осигурување за вас или контактирајте го нашиот контакт центар "Еуролинк 24" на телефонскиот број 02/ 15 888 или на е-маил: eurolink24@eurolink.com.mk. 

Купете осигурување онлајн - Најбрзо и најсигурно до вашето осигурување