image

Со патничка полиса - ВИП се обезбедува здравствена помош, осигурување од незгода, осигурување друга помош при патување, осигурување багаж како и дополнителни трошоци поврзани со тешки несреќи во домот или службени простории, фабрики
 

Патничка полиса - ВИП е пред се наменета за сопственици на бизниси, членовите на органи на управување во компании како за вработените во истите.

 

Ризици опфатени со осигурувањето:
 

 • Трошоци за лекување поради болест или несреќен случај
 • Предвремено враќање во земјата поради болест или смрт на близок роднина
 • Враќање посмртни останки во земјата
 • Враќање малолетни деца во Република Македонија
 • Надомест на телефонски трошоци
 • Посета на пациент кој е хоспитализиран во странство - превоз и сместување во хотел
 • Продолжување престој по препорака на доктор - сместување во хотел
 • Предвремено враќање во земјата поради болест или смрт на близок роднина
 • Багаж - кражба, оштетување и уништување
 • Багаж - кражба, во моторно возила
 • Багаж - задоцнето пристигнување во странство
 • Трошоци за повторно издавање пасош, возачка дозвола и сообраќен сертификат
 • Трансфер на деловни колеги
 • Предвремено враќање поради тешка несреќа во домот
 • Предвремено враќање поради тешка несреќа во делловни простории, фабрика
 • Надомест на трошоци заради доцнење или откажување на лет
 • Враќање моторно возило

 

Контактирајте со вашиот консултант за осигурување или директно купете полиса за патничко осигурување преку нашата веб продавница Е-ПОЛИСА.

Купете осигурување онлајн - Најбрзо и најсигурно до вашето осигурување