ЕУРОЛИНК ОСИГУРУВАЊЕ ВРАБОТУВА ВО СКОПЈЕ – Соработник во Сектор за маркетинг и односи со јавноста

Еуролинк осигурување е во потрага по мотивиран, комуникативен и
исполнителен професионалец за да го зајакне својот тим во Секторот за
маркетинг и односи со јавност

Соработник во Сектор за маркетинг и односи со јавноста

ШТО РАБОТИ СОРАБОТНИКОТ:

 • Работи на креирање, координација и реализација на долгорочни и краткорочни
 • планови за маркетинг активности и односи со јавност на Друштвото
 • Креира и реализира планови за комуникација на сите расположиви корпоративни
 • медиуми за комуникација, вклучувајќи ги и профилите на социјални мрежи на Друштвото
 • Соработува и одржува релации со медиумите
 • Подготвува содржина за материјали за комуникација – флаери, соопштенија, брошури,
 • интервјуа и останати промотивни материјали
 • Се грижи за правилно претставување на брендот и градење позитивниот имиџ
 • Се грижи за корпоративен изглед на подружниците
 • Брифира, координира и следи реализација на план со надворешни добавувачи
 • маркетинг агенција и останатите трети страни
 • Учествува во реализација на програмата за КОО и спонзорства
 • Учествува во организација на корпоративни настани
 • Буџетира и изготвува извештаи за кампањи и останати активности

ШТО ВИ НУДИ ЕУРОЛИНК:

 • Конкурентна плата по договор
 • Приватно здравствено осигурување за вработениот и неговото семејство
 • Стручни обуки за подобрување на вештини во работата
 • Пријатна работна атмосфера во тим кој дава поддршка
 • Договор за вработување на неопределено
 • Работно време: 40 часа неделно

Кандидатите треба да имаат: диплома за завршено високо образование, познавање на
англиски јазик, пожелно е искуство од најмалку 2 години во областа на маркетинг, работа
во програм за дизајн ќе се смета за предност.

Доставете ваша биографија и мотивациско писмо најдоцна до 24.03.2024 на
hr@eurolink.com.mk
или на адреса: Еуролинк осигурување АД Скопје, До: Сектор за
човечки ресурси, ул. „Пиринска“ бр. 23, 1000 Скопје.
Тел. за контакт: 02/3289-311 или 02/3289-315. Рок за избор на кандидати: 45 дена

Ќе бидат контактирани само оние кандидати кои ќе бидат избрани во потесен круг. Личните податоци
наведени во кратката биографија добиени во процесот на регрутација и селекција се користат единствено за
целта за која се побарани. По завршување на процесот истите ќе бидат уништетни или на барање на
кандидатите вратени во форма во која се примени.

АПЛИЦИРАЈ СЕГА

  СПОДЕЛИ НА СОЦИЈАЛНИТЕ МРЕЖИ