Основата на секој бизнис се здрави и задоволни вработени и затоа секој одговорен работодавач се грижи за потребите на своите вработени. Еуролинк осигурување со полисата за колективно приватно здравствено осигурување Ви нуди Вам и на Вашиот тим  професионална медицинска заштита која ќе ги потикне вработените да се лекуваат навремено, квалитетно и ефикасно во најсовремените приватни здравствени установи во РС Македонија.

Оваа понуда е специјално креаирана за потребите на компаниите што имаат тимови со 5 до 15 вработени, а претставува збир од придобивките од колективното и семејното приватно здравствено осигурување.

преземи ја понудата

Кои се придобивките од приватното здравствено осигурување за работодавците?

Придобивките за работодавачите се големи, бидејќи со оваа полиса инвестираат во здравјето на вработените, кои се значајни за напредокот на секој бизнис. Со обезбедување полиса за колективно здравствено осигурување добивате:

 • Одлична мотивациска алатка за стабилен тим
 • Општествена одговорност преку грижа за вработените
 • Финансиска стабилност на Вашиот бизнис 
 • Без даночни оптеретувања
преземи ја понудата

Кои се придобивките од приватното здравствено осигурување за вработените?

Бизнис приватното здравствено осигурување содржи уникатен избор на ризици и со тоа нуди бројни придобивките за Вашите вработени. Со полисата за бизнис приватното здравствено осигурување добивате:

 • Брза и навремена здравствена заштита без упати и без чекање   
 • Здравствени услуги во приватни здравствени установи во РС Македонија
 • Лекување во здравствена установа и лекар по сопствен избор
 • Директна исплата на трошоците за лекување кон болницата  
преземи ја понудата

Кои се придобивките од бизнис приватното здравствено осигурување за вработените?

Бизнис приватното здравствено осигурување содржи уникатен избор на ризици и со тоа нуди бројни придобивките за Вашите вработени. Со полисата за бизнис приватното здравствено осигурување добивате:

 • Брза и навремена здравствена заштита без упати и без чекање   
 • Здравствени услуги во приватни здравствени установи во РС Македонија
 • Лекување во здравствена установа и лекар по сопствен избор
 • Директна исплата на трошоците за лекување кон болницата  
преземи ја понудата

„Нашата компанија веќе неколку месеци го има колективното приватно здравствено осигурување од Еуролинк осигурување, и веќе можам да кажам дека вработените го користат за лекување и за прегледи во сите приватни здравствени установи. Вработените се задоволни од придобивките, од брзината и од квалитетот на услугите што ги добиваат со ова приватно здравствено осигурување, особено што нашата компанија по примерот на светските компании, целосно ги покрива трошоците за осигурувањето“ – велат од ИT компанијата InPlayer Skopje

„Нашата компанија веќе неколку месеци го има колективното приватноздравствено осигурување од Еуролинк осигурување, и веќе можам да кажам дека вработените го користат за лекување и за прегледи во сите приватни здравствени установи. Вработените се задоволни од придобивките, од брзината и од квалитетот на услугите што ги добиваат со ова приватно здравствено осигурување, особено што нашата компанија по примерот на светските компании, целосно ги покрива трошоците за осигурувањето“ – велат од ИT компанијата InPlayer Skopje