ВРАБОТЕНИТЕ зборуваат ЗА ЕУРОЛИНК

ПРОЦЕС НА СЕЛЕКЦИЈА и вработување

1 ЧЕКОР

ИНИЦИЈАЛЕН СКРИНИНГ НА АПЛИКАЦИИ

2 ЧЕКОР

ИНТЕРВЈУ СО ОДБРАНИ КАНДИДАТИ

3 ЧЕКОР

ПРОЦЕНКА НА КАНДИДАТИ ВО РЕАЛНИ СИТУАЦИИ

4 ЧЕКОР

ИЗБОР НА КАНДИДАТИ И ВРАБОТУВАЊЕ

🎉

ДОБРЕДОЈДЕ ВО ТИМОТ – ОНБОРДИНГ ПРОЦЕС

БЕНЕФИТИ ОД РАБОТА ВО ЕУРОЛИНК

Кариера која инспирира