ДОМИ КОМПЛЕТ
станбено осигурување

Што е ДОМИ Комплет полисата?

ДОМИ Комплет е продукт за осигурување на домот што овозможува целосна заштита на градбата, покуќнината и опремата во домот. ДОМИ Комплет покрива пожар, кражба, поплава… обезбедува заштита од одговорност кон трети лица и многу повеќе. 

ДОМИ Комплет во пакетот ги вклучува следните полиси:

Сведоштво

на осигуреник кој имал станбено осигурување ДОМИ Комплет

Куќата ни ја зафати пожар предизвикан од краток спој на инсталациите. Со семејството бевме во долниот дел од куќата. Во последен момент сите успеавме да излеземе, но куќата беше целосно уништена. Имавме ДОМИ Комплет станбено осигурување, а Еуролинк веднаш по пожарот ни исплати аванс од 500.000 денари, што ни помогна да најдеме сместување и да започнеме со расчистување. По увидот и комплетирање на документацијата ни беа исплатени уште 609.000 денари, со што успеавме да изградиме нова куќа, која повторно ни е осигурана во Еуролинк.

Ице П. од с. Дабиле

Општина Струмица

ЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ ПРАШАЊА

Дали ДОМИ Комплет ќе ја заштити целата градба на мојот дом?

Во случаи кога може да настане делумна и целоста штета на градежната структура на станот или куќата, ДОМИ Комплет станбеното осигурување финансиски ќе ви помогне да ја надокнадите штетата. Штета на градежната структура може да настане од различни причини, како што се пожар, гром, луња, поплава од инсталациите во домот, при демонстрации и во сите овие случаи, доколку ви е домот осигуран, може да побарате финансиска надокнада за да ги поправите штетите.

Дали ДОМИ Комплет ќе ја заштити мојата покуќнина и техничка опрема?

Предметите во домаќинството можат да бидат оштетени или целосно изгубени од истите причини од кои може да настрада градежната структура на домот, но и од кражба  и разбојништво. Доколку имате обезбедено ДОМИ Комплет станбено осигурување навреме, ќе имате финансиска потпора за да ја надокнадите штетата. 

Што доколку заради штета во мојот дом настане штета и во домот кај соседот?

Соседите и добрите односи со нив секако го збогатуваат секојдневието на секој дом. Несаканите штети во домот лесно и брзо можат да се пренесат кај соседите, без да имате можност да ги спречите, па покрај тоа што треба да се грижите како да поправите во вашиот дом, дополнителен терет ви е и штетата што сте ја причиниле кај соседот. ДОМИ Комплет станбеното осигурување го зема ова предвид, и ќе ви обезбеди финансиско покритие за санирање на штетата кај соседот и со тоа за полесно справување со ситуацијата.