моторни возила

Одговорен возач е посветен на својата безбедност, како и на безбедноста на сите учесници во сообраќајот. Преку грижа за своето возило и одговорно однесување при управување со возилото се минимизираат ризиците за настанување несакан настан.

Еуролинк Осигурување со своите квалитетни покритија од најчестите ризици и професионалната услуга во делот на обештетување обезбедува грижа за вашето возило и за вашата одговорност во управување со возилото во границите на Република Северна Македонија и надвор од нив.

Одберете од следниве видови осигурувања на моторни возила:

Со полисата од автомобилска одговорност може да ги склучите следниве дополнителни осигурувања:

Контактирајте го вашиот агент за осигурување, кој ќе ви понуди соодветно осигурување за вас. 

Доколку веќе имате регистрирано возило (во која било компанија) и сакате да ја обновите вашата полиса за регистрација на возило, односно за осигурување од автомобилска одговорност, тоа може да го направите и онлајн на интернет-продавницата на Еуролинк Осигурување.