ОСИГУРУВАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА НА КОРИСНИЦИ НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

Корисниците на телекомуникациски услуги на Македонски Телеком имаат екслузивна можност брзо и лесно да ја осигураат својата нова електронска опрема од следните несакани ризици:

  • Осигурување од пожар и некои други опасности;      
  • Осигурување од кршење и од некои други опасности;  
  • Осигурување од провална кражба и разбојништво.

Предмет на осигурување може да биде: електронска опрема, компјутери, печатачи, мобилни телефони, телевизори и слични уреди.   

Повеќе детали за овој производ може да се прочитаат на следниот линк.

Обратете се во продажните салони на Македонски Телеком и на нивниот Контакт центар 171 за склучување осигурителна полиса.