СКИ ПАКЕТ

Ски-пакет покритие важи за зимските спортови скијање и сноуборд, доколку се занимавате со истите исклучиво аматерски.

Ризици опфатени со осигурувањето:

  • Доцнење, губење или кражба на ски-опрема (скии, чевли, штеки, скиборд) при транспорт;
  • Болест или повреда при зимување;
  • Затворање терени;
  • Лавина или слегнување на земјиште.

Контактирајте со продажен агент што во целост ќе ви ја претстави нашата понуда и воедно ќе ви го посочи најсоодветното осигурување за вас или директно купете полиса за патничко осигурување преку нашата интернет-продавница Е-ПОЛИСА.