За да поставите прашање, упатите забелешка или пофалба, пополнете ги полињата на оваа страница.
Прашајте не се што ве интересира за осигурување, исплата на штета, премии, полиси, за нашата компанија…
На сите прашања одговараме во најкраток можен рок.
Ве молиме да обрнете внимание на точноста на податоците за да може во најбрз можен рок да ве контактираме.

Тип на контакт

Може да изберете повеќе опции за контакт.

ЕУРОЛИНК ОСИГУРУВАЊЕ А.Д. СКОПЈЕ

Пиринска бр.23, 1000 Скопје

Тел. (02) 32 89 301

Факс: (02) 32 31 625

Работно време: 08-16ч.

eurolink@eurolink.com.mk

www.eurolink.com.mk

www.facebook.com/eurolinkmk

ЕУРОЛИНК 24

(02) 15 888, (02) 32 89 399

Работно време: 00-24ч.

eurolink24@eurolink.com.mk

Сектор за продажба – за понуда за осигурување, полиса и уплата на премија по полиса

prodazba@eurolink.com.mk

(02) 32 89 360, 399, 316, 317

 

Сектор за осигурување и реосигурување – за понуда за осигурување, полиса и уплата на премија по полиса

ponudi_sor@eurolink.com.mk

(02) 32 89 306, 307, 321, 323, 339

 

Сектор за процена и ликвидација на штети – за пријава на штети и информации во врска со процена и решавање на штета

prijava@eurolink.com.mk

procena@eurolink.com.mk

likvidacija@eurolink.com.mk

(02) 32 89 324, 329

 

(02) 32 89 325, 326, 329, 346, 374

 

(02) 32 89 313, 322, 336, 363, 387

 

(02) 32 89 328, 341, 391

 

Сектор за финансии – за информации за исплата на штета, проверка на состојба на премијата

eurofinance@eurolink.com.mk

(02) 32 89 310, 320, 356, 357, 373, 376, 389

 

Сектор за сметководство – за информации на правни субјекти за состојба на побарувања и обврски

smetkovodstvo@eurolink.com.mk

(02) 32 89 302, 303, 309, 348, 349, 381

 

Сектор за правни работи и усогласување со закони

pravensektor@eurolink.com.mk

(02) 32 89 332, 333, 383, 390, 397

 

 

Сектор за информатички технологии

euroit@eurolink.com.mk

(02) 32 89 304, 340, 359, 380

 

Сектор за човечки ресурси

hr@eurolink.com.mk

(02) 32 89 311, 315, 334

 

Сектор за маркетинг и односи со јавноста

komunikacii@eurolink.com.mk

(02) 32 89 342

 

 

Генерален секретар

(02) 32 89 331

 

Внатрешна ревизија

(02) 32 89 353

Вон работно време, за време на викенди и државни празници контактирајте со ЕУРОЛИНК 24.