За да поставите прашање, упатите забелешка или пофалба, пополнете ги полињата на оваа страница.
Прашајте не се што ве интересира за осигурување, исплата на штета, премии, полиси, за нашата компанија…
На сите прашања одговараме во најкраток можен рок.
Ве молиме да обрнете внимание на точноста на податоците за да може во најбрз можен рок да ве контактираме.  ЕУРОЛИНК ОСИГУРУВАЊЕ А.Д. СКОПЈЕ

  Пиринска бр.23, 1000 Скопје

  Тел. (02) 32 89 301

  Факс: (02) 32 31 625

  Работно време: 08-16ч.

  eurolink@eurolink.com.mk

  www.eurolink.com.mk

  www.facebook.com/eurolinkmk

  ЕУРОЛИНК 24

  (02) 15 888, (02) 32 89 399

  Работно време: 00-24ч.

  eurolink24@eurolink.com.mk

  Сектор за продажба – за понуда за осигурување, полиса и уплата на премија по полиса

  prodazba@eurolink.com.mk

  (02) 32 89 399, 317

  Контакт до сите продажни места низ земјата

   

  Сектор за осигурување и реосигурување – за понуда за осигурување и полиса за правни лица

  ponudi_sor@eurolink.com.mk

  (02) 32 89 306, 316, 321, 323, 339, 393

   

  Сектор за процена и ликвидација на штети – за пријава на штети и информации во врска со процена и решавање на штета

  prijava@eurolink.com.mk

  procena@eurolink.com.mk

  likvidacija@eurolink.com.mk

  (02) 32 89 324, 329

   

  (02) 32 89 325, 326, 329, 346, 374

   

  (02) 32 89 313, 322, 336, 363, 387

   

  (02) 32 89 328, 341, 391

   

  Сектор за финансии – за информации за исплата на штета, проверка на состојба на премијата

  eurofinance@eurolink.com.mk

  (02) 32 89 310, 320, 356, 357, 373, 376, 389

   

  Сектор за сметководство – за информации на правни субјекти за состојба на побарувања и обврски

  smetkovodstvo@eurolink.com.mk

  (02) 32 89 302, 303, 309, 348, 349, 381

   

  Сектор за правни работи и усогласување со закони

  pravensektor@eurolink.com.mk

  (02) 32 89 332, 333, 383, 390, 397

   

   

  Сектор за информатички технологии

  euroit@eurolink.com.mk

  (02) 32 89 304, 340, 359, 380

   

  Сектор за човечки ресурси

  hr@eurolink.com.mk

  (02) 32 89 311, 315, 334

   

  Сектор за маркетинг и односи со јавноста

  komunikacii@eurolink.com.mk

  (02) 32 89 342

   

   

  Генерален секретар

  (02) 32 89 331

   

  Внатрешна ревизија

  (02) 32 89 353

  Вон работно време, за време на викенди и државни празници контактирајте со ЕУРОЛИНК 24.