ОСИГУРУВАЊЕ ОД НЕЗГОДА НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ДАЈНЕРС КЛУБ

Членовите на Diners Club картичката имаат екслузивна можност  да се осигураат себе и членовите на своето семејство од незгода со минимална доплата, месечно, за следниве покритија:

  • Смрт од незгода;
  • Траен инвалидитет.

Побарајте формулар во канцелариите на Diners Club за да се приклучите кон осигурувањето од незгода.