Еуролинк Осигурување АД континуирано поддржува значајни културни и спортски настани, помага институции во образованието, здравството, социјалната и детската заштита, притоа промовирајќи ги универзално прифатените вредности за одговорноста кон околината во која работи.

Во продолжение се дадени поддржаните проекти и организирани настани во текот на 2014 година.

Култура  
1. Македонски Народен Театар Спонзорство
2. Македонска Опера и Балет Покровител на Мајски Оперски Вечери 2014 и годишен партнер
3. Фестивал Охридско Лето Главен спонзор на 54-ти фестивал Охридско Лето 2014
4. Здружение на граѓани Маестро Фолк Фест Скопје Спонзор на концерт на Есма Реџепова, 22.05.2014 во Универзална сала
5. Битолски Весник ДОО Битола Покровител на 15-тата културна манифестација “Избираме најуспешни битолчани” за 2013 година
6. Туристичка агенција Гуливер Милс Спонзорство за организација и одржување на концерт на Здравко Чолиќ на 31-ви Мај во арена „Борис Трајковски„
7. Друштво за издавачка дејност Култура АД Скопје Донатор на проектот “Дневникот на хулиганот” од авторот Сашо Димовски- јануари 2014
  КУД Бранд Петрушев Богданци донација
Oбразование и детска заштита  
1. Правен Факултет “Јустинијан Први” Скопје Спонзорство за ораторски вечери
2. Македонска Православна црква – Охридска архиепископија – Скопска православна епархија Донација за концерт на црковниот хор на храмот “Рождество на Пресвета Богородица” што се одржа во Виена на 22.06.2014.
3. Општински совет за безбедност на сообраќајот Велес Донација
4. Здружение на деца и младинци без родители „Градиме иднина„ Донација
5. Граѓанска асоцијација за развој на демократски институции Мост – Скопје Донатор на проектот “патуваме во Европа”, јули-август 2014
6. Здружение Хелсиншки Комитет за заштита на човекови права Донација
7. Совет за Глобална Соработка Спонзорство
8. Асоцијација на независни синдикати – Железничари Скопје Спонзор на спортски игри “9-ти Април”
9. ЈП Железничка Инфраструктура Македонски Железници, Синдикална подружница ЕТП Скопје Донација за учество на 19-ти работнички спорстки игри во Банско, Р. Бугарија, јуни 2014