Четврто извлекување од наградната игра

Добитник на наградата викенд за двајца во Грција во четвртото извлекување на наградната игра „Купи онлајн патничко осигурување и освој бесплатно патување“е Зоран Здравески со број на полиса 18700Е009696.