Интервју за Bloomberg Adria: ОСИГУРУВАЊЕТО НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ВО ПРОЕКТИ ЗА ОБНОВЛИВА ЕНЕРГИЈА ЌЕ БИДЕ ВО ЦЕНТАРОТ НА ВНИМАНИЕТО

Марија Томеска – претседател на Управниот одбор на Еуролинк осигурување

ОСИГУРУВАЊЕТО НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ВО ПРОЕКТИ ЗА ОБНОВЛИВА ЕНЕРГИЈА ЌЕ БИДЕ ВО ЦЕНТАРОТ НА ВНИМАНИЕТО

Bloomberg Adria: Како Еуролинк осигурување планира да ги прошири своите понуди во 2024 година за да одговори на растечките потреби и барања на пазарот?

М. Томеска: Кризите, како што се пандемии, природни катастрофи, економски падови, ја зголемуваат свеста на луѓето за различните ризици со кои се соочуваат. Оваа зголемена свест за ризиците ги поттикнува поединците и бизнисите да бараат осигурување за да се заштитат од потенцијални финансиски загуби. Затоа, Еуролинк осигурување во 2024 година ќе продолжи да им помага на поединците и бизнисите да ги проценат нивните потреби за осигурување и да го подобрат квалитетот на покритието со цел да се осигураат дека имаат соодветно осигурување во време на криза.
Посебно ќе се фокусираме на осигурувањето на имот за бизниси, каде што гледаме растечка побарувачка и зголемена потреба за квалитетно осигурување. Компаниите кои работат на македонскиот пазар се соочуваат со значително зголемување на оперативните трошоци, што ја тестира отпорноста на многу бизниси. Еуролинк ќе продолжи да нуди осигурување на имот што ги штити нивните инвестиции и средства, минимизирајќи ги ефектите од евентуалните прекини на работа и обезбедувајќи континуитет на бизнисот во неизвесни времиња, овозможувајќи им да се фокусираат исклучиво на нивниот бизнис и раст.
Друг сегмент со зголемена побарувачка е сегментот на обновлива енергија. Веќе обезбедуваме осигурување за првите два ветерни паркови во земјава. Планираме да продолжиме да ги запознаваме потребите на компаниите кои работат со обновливи извори на енергија и да креираме и лансираме конкретни осигурителни пакети прилагодени да ги поддржат нивните напори за добивање финансии и да го поддржат нивниот иден раст.

Bloomberg Adria: Кои клучни предизвици и промени во законодавството или економското опкружување ги предвидувате во 2024 година и како Еуролинк ќе одговори на овие предизвици?

М. Томеска: Во однос на законската регулатива, очекуваме промена на Законот за осигурување и негово усогласување со законодавството на ЕУ. Оваа промена сигурно ќе биде еден од поголемите предизвици за 2024 година, но ние ќе се погрижиме навремено да се усогласиме. На патот на постигнување усогласеност, ќе го искористиме искуството од нашата матична компанија GRAWE од Австрија, која веќе работи во согласност со законодавството на ЕУ и ќе се погрижиме ова вредно искуство да ни даде предност.
Во однос на економското опкружување, ќе преовладува економското опкружување со високи каматни стапки. Водени од високата цена на капиталот и интензивирањето на природните катастрофи, трошоците за реосигурување ќе продолжат да растат во 2024 година. Ова ќе изврши притисок врз осигурителните компании да ја подобрат профитабилноста преку зголемување на продуктивноста и преку оптимизација на процесите со употреба на технологија.

Bloomberg Adria: Можете ли да ги идентификувате клучните деловни можности што ги гледате за Еуролинк осигурување во 2024 година, вклучувајќи сектори кои изгледаат особено ветувачки?

М. Томеска: Осигурувањето на инвестициите во обновливи извори на енергија и нивната улога во создавањето на поодржлива иднина ќе бидат во центарот на вниманието и ќе претставуваат клучна деловна можност за осигурителниот сектор. Наскоро, енергетските бизниси кои не се зелени нема да можат да добијат осигурителни услуги и со обезбедување подобри услови за одржливи проекти, осигурителната индустрија исто така ќе ја одигра својата улога во развојот на секторот за обновливи извори на енергија. Затоа, мора да ја разбереме новата технологија и нејзините ризици за да се осигураме дека обезбедуваме соодветна покриеност за одржлив развој.
Сајбер осигурувањето е уште една област со висок потенцијал. Со зголемениот развој на вештачката интелигенција и потпирањето на дигиталната технологија, заканите по сајбер безбедноста и кражби на идентитет станаа се поприсутни. Како резултат на тоа, бизнисите се изложени на ризик што допрва треба да се дефинира, што ќе ја зголеми побарувачката за сајбер покритие. Треба да се создадат нови производи кои ќе произлезат од нашето разбирање на можните ризици што ги носи вештачката интелигенција.

Bloomberg Adria: Како Еуролинк осигурување планира да ги искористи технолошките иновации и дигиталните трендови за да ги подобри своите услуги и интеракцијата со клиентите во претстојната година?

М. Томеска: Следејќи ги дигиталните трендови можеме да заклучиме дека клиентите сè повеќе ќе очекуваат да бидат во сопственост на нивните податоци и производи. Затоа, ние веќе работиме со цел да обезбедиме нашите услуги да се достапни преку повеќе канали. Еуролинк осигурување развива нова дигитална платформа која ќе го вклучи сегментот на онлајн продажба, но уште поважно ќе им овозможи на нашите клиенти да имаат целосна контрола врз целото свое портфолио. Специфичен фокус е даден на сегментот за обработка на штети, овозможувајќи им на клиентите да го следат и да имаат целосна контрола врз процесот, што значително ќе го подобри искуството на клиентите кога станува збор за осигурителни услуги.
Друга област што ја истражуваме со цел да ги подобриме нашите услуги е телемедицината. Еуролинк осигурување е првата компанија која воведе приватно здравствено осигурување на македонскиот пазар – производ кој ја промени структурата на осигурителната индустрија. Сега, ги истражуваме придобивките и можностите што телемедицината може да им ги обезбеди на нашите клиенти.

Bloomberg Adria: Какви трендови во осигурителната индустрија предвидувате за 2024 година и како Еуролинк осигурување ќе ги следи овие трендови и ќе остане конкурентна на пазарот?

М. Томеска: Имајќи го предвид недостатокот на квалитет во државните здравствени установи, здравствените услуги во приватните болници а со тоа и Приватното здравствено осигурување, ќе продолжат да бидат многу барани. Од пандемијата па навака, сведоци сме на висока медицинска инфлација која ќе владее и во 2024 година и ќе бара двоцифрен процент на зголемување на цените на приватното здравствено осигурување. За да останеме конкурентни во такво опкружување, континуирано ќе инвестираме во нова технологија која обезбедува непречено искуство на клиентите во овој сегмент. Нашата најнова иновација е Eurolink Health – нова мобилна апликација и веб платформа која обезбедува беспрекорна и брза идентификација и обработка на податоците за корисниците на колективното приватно здравствено осигурување. Новата апликација ќе го подобри процесот на рефундација и директно плаќање во болниците, со што ќе се погрижиме да ги исполниме и надминеме очекувањата на нашите клиенти.
Дополнително, ќе се зголеми интересот за осигурување на имот поради притисокот да се планира подобро при непредвидени настани и катастрофи и да се биде подобро подготвен за справување со финансиските последици од тековната криза. Бизнисите ќе треба да се погрижат да го намалат финансиското влијание во случај на материјална штета или загуба, а квалитетното осигурување на имот може да им помогне на бизнисите да опстанат. Наш најголем приоритет ќе биде да им помогнеме на нашите клиенти да ги разберат нивните ризици и да го ублажат можното финансиско влијание со квалитетно осигурително покритие.

Целото интервју е објавено на аглиски јазик на веб страницата на Bloomberg Adria, на овој линк.