Врвно лекување по избор на клиентот во сите приватни здравствени установи без ограничување со една месечна рата бесплатно

Еуролинк како лидер во приватното здравствено осигурување, на семејствата во Македонија кои сакаат да обезбедат врвна здравствена заштита, им го нуди уникатниот продукт семејно приватно здравствено осигурување со кое клиентите можат да се лекуваат во сите приватни здравствени установи по сопствен избор, без ограничувања и со директна исплата на трошоците кон болниците. Со цел да го приближи приватното здравствено осигурување до поголем број семејства, почнувајќи од денес, па до крајот на месецот, сите кои ќе го одберат уникатниот продукт на Еуролинк осигурување за семејното приватно здравствено осигурување добиваат попуст, односно добиваат една месечна рата бесплатно.
 
Семејното приватно здравствено осигурување е наменето за сите семејства што имаат потреба и сакаат да обезбедат квалитетна здравствена заштита за себе и за членовите на своите семејства во сите приватните здравствени установи по сопствен избор и без ограничувања, за сите општи и специјалистички прегледи, без процедури за чекање или упати, брзо и едноставно со директна исплата на трошоците кон болниците од страна на Еуролинк осигурување.
 
Граѓаните можат да одберат во зависност од потребите на семејството ОСНОВЕН, КОМФОРТ или ПРЕМИУМ пакет за семејно приватно здравствено осигурување, со редовна цена од 1800, 2000 и 3350 денари месечно, соодветно на пакетот, а со една полиса се опфатени сите членови на семејството. Доколку купат било кој пакет на Семејно приватно здравствено осигурување до 31 март оваа година клиентите добиваат попуст на редовната цена на пакетот, односно добиваат една месечна рата бесплатно.  
Останува достапна и опцијата за покривање на трошоците за породување, за офталмолошко и стоматолошко лекување во приватни здравствени установи по избор на клиентите со склучување договор за лојалност на две години за пакетите Комфорт или Премиум.  
Семејното приватно здравствено осигурување може да се купи во продажните места на Еуролинк осигурување, преку консултантите за осигурување на Еуролинк, а подетални информации се достапни на овој линк или на телефонскиот број 02 15 888.