Капитал: Александра Наќева-Ружин и Димитар Ристовски

Eкономските политики ќе бидат успешни ако ги поддржуваат интересите на бизнис заедницата.

АЛЕКСАНДРА НАЌЕВА-РУЖИН
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ЕВРОПСКАТА БИЗНИС-АСОЦИЈАЦИЈА (ЕБА)

ДИМИТАР РИСТОВСКИ
ДИРЕКТОР НА ЕБА

 На неодамнешното годишно собрание на ЕБА за нов претседател беше назначена Александра Наќева-Ружин. Во заедничкото интервју со директорот на ЕБА, Димитар Ристовски, тие зборуваат за новите предизвици на асоцијацијата и за најгорливите проблеми со кои се соочуваат македонските компании и како тие да се решат

Интервјуто во целост може да биде превземено од следниот линк:

http://www.kapital.mk/MK/magazin.aspx/77295/ekonomskite_politiki_kje_bidat_uspeshni_ako_gi_poddrzhuvaat_interesite_na_biznis_zaednicata.aspx?iId=2494