БИЗНИС КОМПЛЕТ

Пакет осигурувања според потребите на вашиот бизнис

Кога се работи за комплексни бизниси потребни се разнородни пакет покритија за осигурување соодветни на потребите на бизнисот.

Можете да одберете поединечни осигурувања или целосно бизнис решение со Бизнис Комплет за сигурност на вашиот бизнис.

Доколку се занимавате со ризична професија, и потребно ви е осигурување од професионална одговорност, ви нудиме и професионално осигурување токму според вашите потреби. 

Еуролинк Осигурување нуди комплексни осигурителни решенија во случај кога стандардните покритија не се доволни.