МОТОРНИ ВОЗИЛА

Одговорен возач е посветен на својата безбедност, како и на безбедноста на сите учесници во сообраќајот. Преку грижа за своето возило и одговорно однесување при управување со возилото се минимизираат ризиците за настанување несакан настан.

Еуролинк Осигурување со своите квалитетни покритија од најчестите ризици и професионалната услуга во делот на обесштетување обезбедува грижа за Вашето возило и за Вашата одговорност во управување со возилото во границите Република Северна Македонија и надвор од нив.

Друштвото ги нуди следниве видови осигурувања на моторни возила:

Со полисата од автомобилска одговорност може да ги склучите следниве дополнителни осигурувања:

 За сите превозници на патници Еуролинк ви нуди и осигурување на патници во јавен превоз

Контактирајте го Вашиот консултант за осигурување, кој ќе Ви понуди соодветно осигурување за Вас или контактирајте го нашиот контакт-центар „Еуролинк 24“ на телефонскиот број 02/ 15 888 или на електронската адреса eurolink24@eurolink.com.mk.